President of the Union

Nikolay Shumakov

Honorary President

Yuriy Gnedovsky

Honorary President

Andrey Bokov

First Vice-President

Victor Logvinov

Vice-President

Andrey Asadov

Elena Bazhenova

Vladimir Bakeev

Aleksandr Viktorov

Igor Voskresenskiy

Sergey Gnedovsky

Andrey Kaftanov

Aleksandr Koshevoy

Vladlen Lyavdanskiy

Dmitriy Narinskiy

Vyacheslav Osipov

Mihail Posohin

Oleg Rybin

Georgiy Solopov

Yaroslav Usov

Viktor Churilov

Vice-Presidents, leadership of interregional Association of the Union

Sergey Aleynikov (Ural Association)

Petr Anisiforov (Siberian Association)

Vladimir Bakeev (Central Association)

Vladimir Vasil'ev (Far Eastern Association)

Elena Grigor'eva (Siberian Association, Co-chairman)

Anatolij Davydov (North Caucasian Association)

Oleg Romanov (North-Western Association)

Yuriy Koryakin (Volga Association)

Yuriy Truhachev (Southern Association)